Skip to main content

ПЕНЯ

ПЕНЯ
(від лат. роепа - покарання) санкція у вигляді грошового штрафу, що накладається за несвоєчасне виконання, прострочення грошових зобов'язань. Пеня зазвичай встановлюється у вигляді відсотка від суми простроченого зобов'язання і нараховується за кожен день прострочення протягом певного періоду, після якого стягується разовий штраф.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.