Skip to main content

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

ОСНОВНІ ЗАСОБИ
фонди - довго використовувані засоби виробництва, які беруть участь у виробництві протягом багатьох циклів, що мають тривалі терміни амортизації. До основних засобів (фондів) відносять землю, виробничі будівлі, споруди, машини, обладнання, прилади, інструменти, тобто фізичний капітал. Обсяг основних засобів обчислюється в грошовому вираженні, у вигляді їх вартості. В силу цього основні засоби характеризують іноді як грошові кошти, вкладені в основні засоби виробництва.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.