Skip to main content

Фітобентос

фітобентос
(від ... фіт, фіто ... і бентос ) , донна флора, рослинний бентос, сукупність рослинних організмів, що мешкають на дні водойм. Склад фитобентоса (в основному водорості) залежить від проточности води, її солоності, температури та інших факторів.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.