Skip to main content

Фіскального / податково БЮДЖЕТНА ВПЛИВ

фіскального / податково БЮДЖЕТНА ВПЛИВ
(fiscal stance) Здатність бюджетної політики за допомогою податків і витрат прискорювати або стримувати розвиток економіки. Визначення податково-бюджетного впливу передбачає порівняння з нормальним бюджетом. Вважається, що фіскальне вплив держави не може визначатися тільки фактичними державними витратами і податковими надходженнями, так як вони відчувають на собі вплив коливань ділової активності. Таким чином, податково-бюджетне вплив може бути виявлено тільки шляхом порівняння бюджетного надлишку або дефіциту, при яких досягається повна зайнятість, з бюджетом, що забезпечує якийсь нормальний рівень зайнятості. Подібний спосіб вимірювання фіскального впливу допустимо тільки за умови використання економічної моделі, яка б показала, як зміни національного доходу відображаються на державних витратах та податкових надходженнях.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.