Skip to main content

ПЕРША ПАРТІЯ НА ПРИХОД - ПЕРША В ВИТРАТИ

ПЕРША ПАРТІЯ нА ПРИХОД - ПЕРША В ВИТРАТИ
(first-in, first-out, FIFO) Метод бухгалтерського обліку, заснований на припущенні, що фірма, яка використовує матеріали, в першу чергу споживає ті матеріали, які найдовше пролежали на її складі, т. е. що надійшли першими товарно-матеріальні запаси першими і витрачаються. На відміну від методу FIFO, метод "остання партія на прихід - перша в расход" (метод LIFO) означає, що першими споживаються товарно-матеріальні запаси, придбані останніми.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.