Skip to main content

УМОВИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ, НЕОБХІДНІ УМОВИ

УМОВИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ, НЕОБХІДНІ УМОВИ
(first-order conditions) Умови для того, щоб функція прийняла постійне значення. Якщо у = f (x), умовою першого порядку, для того, щоб функція прийняла постійне значення, є dy / dx = fx = 0. для функції від декількох змінних у = f (x1, x2, ..., хn) необхідними для прийняття її постійного значення умовами є ∂ у / хi = fi = 0 для кожного i . умови першого порядку - необхідні, але недостатні умови досягнення функцією в д ної точці свого максимуму або мінімуму. Для того, щоб перевірити, чи є постійне значення функції від однієї змінної її максимумом, мінімумом або точкою перегину або чи є постійне значення функції від декількох змінних її максимумом, мінімумом або сідловою, необхідно розглянути умови другого і третього порядків. Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

Економічний словник. 2000.