Skip to main content

Першокласний / золотообрізні ЦІННА ПАПІР

першокласний / золотообрізні ЦІННА ПАПІР
(gilt-edged security) Цінні папери з фіксованою процентною ставкою, що випускаються урядом Великобританії. Золотообрізні цінні папери можуть бути безстроковими (консолі); довгостроковими, з терміном обігу 15 і більше років; середньостроковими, з терміном обігу від 5 до 15 років, або короткостроковими, з термінами обігу до 5 років. Золотообрізні державні цінні папери вважаються надзвичайно надійними (ймовірність невиконання зобов'язань за ними надзвичайно мала), проте їх ринкові ціни можуть коливатися і існує зворотна залежність від величини поточних процентних ставок, причому найбільший ризик пов'язаний з довгостроковими паперами. Існують також індексовані золотообрізні цінні папери, які значно зменшують ризик втрат від інфляції.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.