Skip to main content

ФІРМА, присутніх на ринку

ФІРМА, присутніх на ринку
(incumbent firm) Фірма, яка вже займає позиції на ринку. На повністю потенційно конкурентному ринку (contestable market), коли вироблені різними фірмами товари однорідні і немає неповоротних витрат (sunk costs), існує повна рівність між фірмою, яка присутня на ринку, і ймовірним кандидатом на вступ на ринок. Якщо якість товарів може варіюватися, що є питанням репутації, і якщо є якісь неповоротні витрати, то фірма, яка присутня на ринку, має більш сильні конкурентні позиції в порівнянні з імовірним кандидатом на вступ на ринок: фірма, яка присутня на ринку, вже встановила контакти на ринку і прийняла на себе безповоротні витрати. Фірма, яка присутня на ринку, буде мати ще більші конкурентні переваги, якщо зниження витрат відбувається в результаті навчання на практиці (learning by doing): існуюча фірма має перевагу перед будь-якою новою фірмою, яка вступає на ринок, у вигляді того досвіду, в результаті якого відбулося зниження витрат. Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

Економічний словник. 2000.