Skip to main content

Система забезпечення пожежної безпеки

сукупність сил і засобів. а також заходів правового, організаційного, економічного, соціального і науково-технічного характеру, спрямованих на боротьбу з пожежами.

EdwART. Словник термінів МНС 2010