Skip to main content

Вимога пожежної безпеки

спеціальне умова або правило організаційного (технічного) характеру, встановлене з метою забезпечення пожежної безпеки спеціально уповноваженим державним органом РФ в чинному законодавстві або нормативно-технічних документах.

EdwART. Словник термінів МНС 2010