Skip to main content

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР
(financial sector) Сфера економіки, пов'язана переважно з довгостроковими і короткостроковими кредитування і запозиченнями . до фінансового сектора належать банки, відмінні від банків фінансові посередники типу будівельних товариств (у Великобританії) або ощадно-позичкових асоціацій (в США), а також торгові банки, страхові компанії, пенсійні фонди та різноманітні фінансові менеджери і консуль ТАНТА.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.