Skip to main content

Фінансові ресурси

Фінансові ресурси
держави, регіону, підприємства, фірми - сукупність - всіх видів грошових коштів, фінансових активів, якими володіє економічний суб'єкт, що знаходяться в його розпорядженні. Фінансові ресурси є результатом взаємодій-наслідком надходження і витрат, розподілу грошових коштів, їх накопичення і використання.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.