Skip to main content

Філембріогенез

Філембріогенез
(від грец. Phýlon - рід, плем'я embryon - зародок і ... генез), еволюційна зміна ходу індивідуального розвитку організмів. Виділяють три способи філембріогенеза: Анабола, девіацію і архаллаксіс. Основним положенням теорії філембріогенеза є уявлення про первинний онтогенетичного зміні по відношенню до филогенетические змін. Термін ввів А. Н. Северцов (1910).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.