Skip to main content

Ферментації

ферментації
(від лат. K-rmentum - закваска), біохімічний процес аеробного або анаеробної деградації деяких органічних речовин під впливом ензимів, які продукуються відповідними видами мікроорганізмів (бактеріями і грибами).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.