Skip to main content

Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок
реакція певної системи на результати дії її компонентів (її в цілому) в тих випадках, коли є причинно-наслідковий залежність між двома змінними. Зворотній зв'язок - необхідний елемент реалізації гомеостазу , саморозвитку екосистеми. Див. Також Зворотні зв'язку в екосистемах.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.