Skip to main content

Федеральний ДЕПАРТАМЕНТ ПО картелю

федеральний ДЕПАРТАМЕНТ ПО картелю
(Federal Cartel Office, FCO) Американське державна установа, яка, в рамках загальної антитрестовской політики, здійснює контроль над злиттями й поглинаннями.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.