Skip to main content

Факторний аналіз

Факторний аналіз
метод дослідження економіки і виробництва, в основі якого лежить аналіз впливу різноманітних чинників на результати економічної діяльності, її ефективність.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.