Skip to main content

Гранично ПРИПУСТИМИЙ ВИКИД (ПДВ)

Гранично ПРИПУСТИМИЙ ВИКИД (ПДВ)
науково-технічний норматив, який установлюють з вимогою, щоб вміст забруднюючих речовин в приземному шарі повітря (ПДВ в атмосферу) не перевищувало нормативів якості повітря для населення, а також для рослини і тварин. В СРСР введено державний стандарт на правила встановлення ПДВ шкідливих речовин промисловими підприємствами. Для водойм встановлюють гранично допустимий скид (ПДС) забруднювачів. Показники ПДВ і ПДС використовуються при розробці комплексних програм оздоровлення середовища міст і промислових районів органами природоохоронного контролю.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.