Skip to main content

Екстраполяція

екстраполяція
(від екстра ... і лат. Polio - роблю гладким, шліфую), 1) в токсикології - математичний розрахунок, заснований на наявних даних і призначений для оцінки можливий зв'язок між дозою речовини і ефектом або відповідною реакцією. Включає в себе кількісне пророцтво потенційних біологічних реакцій у людини, викликаних впливом речовини або ефектів в організмі, яке знаходиться під впливом цієї ж речовини; 2) у тварин - генетично детермінована здатність передбачити хід якої-небудь події на основі ознайомлення з етапами розвитку даної події. Здатність до екстраполяції зазвичай розглядається як прояв у тварин елементарної розумової діяльності.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.