Skip to main content

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЕКСПОРТУ

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЕКСПОРТУ
(export concentration) Зосередження експорту на вузькому колі товарів і послуг або країн-імпортерів. Чим вище ступінь концентрації експорту, тим сильніше залежність стану торгового балансу країни від коливань в тих секторах світової економіки, в яких зосереджений її експорт. Диверсифікація структури експорту за категоріями товарів і послуг і по ринках збуту істотно знижує ступінь ризику. Найбільш висока концентрація експорту властива деяким країнам - експортерам нафти і ряду невеликих країн - експортерів основних видів сировинних товарів. У промислово розвинених країнах рівень концентрації експорту зазвичай невисокий.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.