Skip to main content

ЕКСПЕРТИЗА

ЕКСПЕРТИЗА
( франц. expertise) 1) аналіз, дослідження, проведені залученими фахівцями (експертами), експертною комісією , що завершуються випуском акту, укладення, в окремих випадках - сертифіката якості, відповідності; 2) перевірка справжності грошових знаків, цінних паперів, документів; 3) перевірка якості товарів, робіт, послуг.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.