Skip to main content

ОЧІКУВАНА КОРИСНІСТЬ

ОЧІКУВАНА КОРИСНІСТЬ
(expected utility) Середній рівень очікуваної корисності майбутнього споживання або володіння активами в умовах, коли відомо лише розподіл можливих значень цієї корисності. Якщо х позначає споживання, f (x) - емпіричну щільність розподілу споживання і U (x) - рівень корисності для даного х, очікувана корисність дорівнює ЕU (x). Якщо корисність є лінійною функцією від х, тоді EU (x) = UE (x), т. е., очікувана корисність дорівнює корисності очікуваного значення споживання. Якщо корисність - увігнута функція від споживання, т. Е. d2U / dx2 & LT; 0, де значення х є невизначеною величиною, тоді очікувана корисність менше корисності очікуваного споживання: EU (x) & LT; UE (x), причому різниця між двома величинами вимагає премії за ризик.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.