Skip to main content

Надмірну зайнятість, зайнятими

надмірну зайнятість, зайнятими
(overfull employment) Надзвичайно високий в порівнянні з наявною робочою силою рівень зайнятості, що приводить до надлишкового росту попиту на робочу силу. Надлишок вакансій сприяє зростанню заробітної плати, а брак робочої сили призводить до зростання дефіциту товарів і послуг, ціни на які в свою чергу підвищуються. Таким чином, сверхзанятость є причиною і прискорювачем інфляції попиту. Ланцюжок розвивається далі: інфляція (inflation) викликає появу відповідних заходів по її уповільнення. Інфляційні очікування знижують вплив надлишкового попиту на економічну активність. Таким чином, сверхзанятость - явище непостійне. Вона не означає повної відсутності безробіття, так як поряд з надмірною зайнятістю існують такі форми безробіття, як структурна і фрикційна. Рівень попиту, при якому настає сверхзанятость, залежить від організації ринку праці, дієвості системи соціального забезпечення, ступеня монополізації економіки і ставлення до цієї проблеми органів і осіб, відповідальних за формування і проведення політики щодо заробітної плати і цін.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д.е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.