Skip to main content

Надлишкових потужностей, бездіяльність, СПАД

надлишкових потужностей, бездіяльність, СПАД
(slack) Невикористані або недовикористовуваних ресурси. Організаційні надлишкові потужності мають місце в тому випадку, коли у фірм або урядових органів більше найманих працівників, обладнання або будівель, ніж їм насправді потрібно. Більшість організацій мають деяку кількість надлишкових потужностей: коли попит змінюється, важко відрізнити надлишкові потужності від необхідних резервних потужностей. У лінійному програмуванні (linear programming) резервна змінна - це невживана частина будь-якого ресурсу. Резервна змінна, за визначенням, не є негативною; вона дорівнює нулю, тільки якщо введене обмеження є ефективним. Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.

Економічний словник. 2000.