Skip to main content

Евтрофних водойм

евтрофних водойм
неглибокий, добре прогрівається водойму з рясним вмістом поживних речовин і високою продуктивністю. Пор. Водойма оліготрофний .

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.