Skip to main content

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО рахівництва

ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО рахівництва
система угод країн - учасниць Європейського співтовариства (ЄС), спрямована на створення єдиних форм, методів, показників обліку економічних процесів в регіональному масштабі. Система національного рахівництва розроблена в 1970 р як базова для побудови рахунків Товариства і беруть в ньому участь. Розробка такої системи зумовлена ​​трьома основними факторами: досвідом діючих систем, прагненням створити досить жорстку систему, що забезпечує реальну однорідність національних рахунків країн-учасниць, і в той же час досить гнучку, щоб забезпечити можливість подальшого внесення змін і доповнень, а також забезпечити порівнянність економічних показників з міжнародною системою. Основою системи є інтегрування рахунків, за якими розподіляються операції. Таких рахунків виділяється шість: виробництво, господарська діяльність, дохід, використання доходу, використання капіталу, фінансові операції. Всі операції в Європейській системі національного рахівництва, подібно міжнародній системі рахівництва, обліковуються за місцем їх вчинення. В даний час система широко використовується в усіх країнах - учасницях ЄС.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.