Skip to main content

ЄВРОПЕЙСЬКА ФОРТЕЦЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ФОРТЕЦЯ
(fortress Europe) Вираз, що відображає занепокоєння з приводу європейського ізоляціонізму. Існують побоювання, що розвиток інтеграції веде не тільки до усунення в межах Європи бар'єрів, що перешкоджають торгівлі, пересуванню капіталу і робочої сили, а й до посилення обмежень на торгівлю і мобільність факторів виробництва між Європою і зовнішнім світом.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.