Skip to main content

ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

ЄВРОПЕЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
(European economic integration) Процес встановлення більш тісних зв'язків між різними європейськими країнами, особливо в торговельній та фінансовій сферах. Економічна інтеграція частково є результатом природного економічного розвитку: обсяг торгівлі зріс головним чином за рахунок розширення внутрішньогалузевої торгівлі, значення якої в близько розташованих один до одного промислово розвинених країнах постійно зростає; розвиток фінансових зв'язків обумовлювалося загальним рухом до скасування валютного контролю та поступового дерегулювання фінансової сфери. Крім того, процес економічної інтеграції стимулювався цілеспрямованою політикою, що виразилася у формуванні ряду європейських інституційних структур, найважливішими з яких стали Європейське співтовариство (ЄС), який перетворився на сьогодні в Європейський союз (ЄС) (European Union (EU), і Європейська асоціація вільної торгівлі (EACT) (European Free Trade Association (EFTA). Подальший розвиток європейської інтеграції передбачає прийняття в члени Європейського союзу країн Середземномор'я та Східної Європи, а також введення єдиної європейської ва люті.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт".Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.