Skip to main content

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО

ЄВРОПЕЙСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО
(ЄС) (European Community, EC) Основна інституційна структура європейської інтеграції, створена в 1967 р шляхом об'єднання Європейського співтовариства з атомної енергії (Євратому), Європейського об'єднання вугілля і сталі (ЄОВС) і Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). У 1993 р Європейське співтовариство змінило назву на Європейський союз. Спочатку Європейське співтовариство об'єднувало шість країн - Бельгії, Франції, Західну Німеччину, Італію, Люксембург і Нідерланди. У 1973 р до нього приєдналися Данія, Ірландія та Великобританія, в 1979 р - Греція, а в 1986 р - Португалія і Іспанія.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.