Skip to main content

ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ГІДРОТЕХНІЧНОГО СПОРУДЖЕННЯ

ОЦІНКА БЕЗПЕКИ ГІДРОТЕХНІЧНОГО СПОРУДЖЕННЯ

визначення відповідності стану гідротехнічної споруди та кваліфікації працівників експлуатуючої організації нормам і правилам, затвердженим у порядку, визначеному цим законом (закон "Про безопа ності гідротехнічних споруд ".)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

Оцінка безпеки гідротехнічної споруди
визначення відповідності стану гідротехнічної споруди та кваліфікації працівників експлуатуючої організації нормам і правилам, затвердженим у порядку, визначеному цим законом (закон "Про безпеку гідротехнічних споруд").

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.