Skip to main content

Оціночні судження

оціночні судження
(value judgement) Подання про порівняльні переваги того чи іншого стану економіки, яке не може бути емпірично перевірено. Наприклад, розглянемо певна зміна, здатне впливати на А і В. Якщо вибір залишиться за A і В, то методом опитування або будь-яким емпірично шляхом можна з'ясувати, відкидають вони чи ні ці зміни. Припустимо, зміна приносить вигоду А, але збиток В. В цьому випадку необхідно оціночне судження, яке не може бути емпірично перевірено і яке констатує, варто чи ні здійснювати цю зміну. Наявність оціночних суджень - істотний компонент нормативної економічної теорії (normative economics), a їх відсутність - характерна риса позитивної економічної теорії (positive economics).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.