Skip to main content

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПО РІКАРДО

ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ПО РІКАРДО
(Ricardian equivalence) Теза, згідно з яким такі способи фінансування державних витрат, як оподаткування або державні позики, надають однаковий вплив на поведінку індивіда щодо заощаджень (savings behavior). To є, здійснюючи додаткові айми в даний момент, держава все одно буде змушений погасити їх у майбутньому, внаслідок чого зростуть податки майбутнього періоду. Таким чином, вплив державних позик на постійний дохід (permanent income) платників податків аналогічно впливу податків. Наведений вище теза справедлива, тільки якщо всі платники податків мають раціональні очікування (rational expectations), або заглядають далеко в майбутнє, або мають необмежені ліквідні активи. Лише деякі економісти повністю підтримують тезу еквівалентності по Рікардо; тим не менш, фактори, про які йшла мова, здатні обмежити державні витрати в більшій мірі, ніж рекомендації, засновані на простеньких кейнсіанських моделях (Keynesian models).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.