Skip to main content

Рівновага Неша

Рівновага Неша
(Nash equilibrium) Ситуація, в якій два або більше агентів приймають рішення за своїми стратегіям (strategies), причому жоден з них не може отримати вигоду від будь-яких змін в своїх стратегіях при незмінності останніх, здійснюваних в даний час іншими агентами. Подібне некооперативна рівновага зазвичай не є оптимальним за Парето (Pareto-optimal) і може бути покращено в результаті будь-якого виду співпраці.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.