Skip to main content

Рівняння КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ

Рівняння КІЛЬКІСНОЇ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ
( quantity equation) Рівняння, що встановлює залежність між рівнем цін і масою грошей в обігу. Зазвичай це рівняння виглядає наступним чином: MV = РТ, де M - обсяг грошової маси, V - швидкість обігу грошей, Р - рівень цін, а Т - обсяг угод. Згідно із загальноприйнятою тлумачення кількісної теорії грошей, в кожен даний момент Т визначається факторами, що лежать на стороні пропозиції, V залежить від юридичного статусу і звичайних форм роботи кредитно-фінансових установ, в результаті чого рівень цін Р пропорційний кількості грошової маси в обігу М.

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.