Skip to main content

Еккаутінг

еккаутінг
(від англ. account - рахунок) сфера бізнесу, пов'язана із збиранням, обробленням, аналізом фінансової інформації.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.