Skip to main content

ВИРІВНЮВАННЯ ЦІН ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА

ВИРІВНЮВАННЯ ЦІН ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
(factor price equalization) Обумовлена ​​міжнародною торгівлею тенденція до скорочення різниці у відносних цінах виробничих факторів в різних країнах. В пояснює міжгалузеву торгівлю (inter-industry trade) моделі Хекшера-Уліна (Hecksher-Ohlin model) країни спеціалізуються на випуску та експорті товарів, виробництво яких вимагає щодо великих витрат наявних в даній країні в достатку факторів виробництва. Свою потребу в товарах, які потребують великих витрат дефіцитних факторів виробництва, вони задовольняють частково або повністю за рахунок імпорту. Імпорт товарів, виробництво яких пов'язане з великими витратами дефіцитних ресурсів, знижує попит на ці фактори і, отже, ціни на них. Експорт, в свою чергу, збільшує попит на наявні в достатку чинники і, відповідно, сприяє зростанню їх цін. Таким чином, торгівля веде до зменшення міжнародних відмінностей у відносних цінах факторів виробництва. Якби не існувало транспортних витрат і обмежень міжнародної торгівлі, відбулося б конкурентну вирівнювання всіх цін факторів виробництва. При наявності транспортних витрат і торгових бар'єрів (trade barriers) торгівля дозволяє всього лише скоротити різницю в цінах факторів виробництва.Той факт, що в дійсності розбіжності між цінами факторів великі і продовжують зберігатися, пояснюється цілою низкою причин. Однією з них є те, що однаково звані в різних країнах виробничі фактори часто не мають між собою нічого спільного, крім назви; інша причина полягає у впливі зростаючого ефекту масштабу, через якого половина сукупного обсягу світової торгівлі припадає на НЕ міжгалузеву, а внутрігалузеву торгівлю (intra-industry trade).

Економіка. Тлумачний словник. - М.: "ИНФРА-М", Видавництво "Всесвіт". Дж. Блек. Загальна редакція: д. Е. н. Осадча І. М.. 2000.


Економічний словник. 2000.