Skip to main content

Епігенетичні

епігенетичні
(від епі ... і ген ... , ... генний), відноситься до взаємодії генетичних факторів в процесі розвитку організму.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.