Skip to main content

Екологічні нормативи і вимоги

складові частини розробки та планування збереження (забезпечення) оптимальних екологічних умов (обстановки) при інтенсифікації антропогенної діяльності і техногенеза. Е. н. - величина антропогенного навантаження, розрахована на підставі екологічних регламентів і отримала правовий статус. Носить тимчасовий характер, обумовлений рівнем розвитку науки, технології та економіки. Е. т. - сукупність певних умов і обмежень до продукції, технології її виробництва, життєвого циклу в цілому, що розробляються з метою створення та розвитку екологічно чистих виробництв. Е. т. Встановлюються в законодавчих і нормативних документах і спрямовані на забезпечення раціонального природокористування, охорону природи, захист здоров'я і генетичного фонду людини.

EdwART. Словник термінів МНС 2010