Skip to main content

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРАВО

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРАВО в СРСР - комплексна галузь права, що представляє собою сукупність правових норм, що регулюють на базі державного суверенітету і державної власності на основні об'єкти природи суспільні відносини щодо раціонального використання, в спроізводству (відновлюваних) природних ресурсів і охорони навколишнього середовища для задоволення життєзабезпечуючих потреб суспільства з урахуванням інтересів нинішнього і майбутніх поколінь людей (Яковлєв, 1988).
Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

.