Skip to main content

Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища сукупність наукових, правових і технічних заходів, спрямованих на раціональне використання, відтворення та збереження природних ресурсів і космічного простору в інтересах людей, на забезпечення біологічної рівноваги в природі і на поліпшення якості навколишнього середовища шляхом його планового перетворення. Охорона навколишнього середовища включає: раціональне використання та охорону атмосфери, надр, гідросфери, використання або знищення відходів, захист від шуму, іонізуючого випромінювання, електричних полів і т. Д.
Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

.