Skip to main content

ПРИРОДООХОРОННІ НОРМАТИВИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ПРИРОДООХОРОННІ НОРМАТИВИ НАВКОЛИШНЬОГО пРИРОДНОГО сЕРЕДОВИЩА

встановлені нормативи якості навколишнього природного середовища та нормативи допустимого впливу на неї, при яких забезпечується якість навколишнього природного середовища, необхідне для життєдіяльності людини, проживання тварин, рослин та інших живих організмів (проект федерального закону "Про внесення змін і доповнень до закону Української РСР" Про охорону навколишнього природного середовища "" від 11. 10. 2000.)

EdwART. Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник 2010

Природоохоронні нормативи навколишнього природного середовища
встановлені нормативи якості навколишнього природного середовища та нормативи допустимого впливу на неї, при яких забезпечується якість навколишнього природного середовища, необхідне для життєдіяльності людини, проживання тварин, рослин та інших живих організмів (проект федерального закону "Про внесення змін і доповнень до закону Української РСР" Про охорону навколишнього природного середовища "" від 11. 10. 2000).

EdwART. Словник екологічних термінів і визначень 2010


.