Skip to main content

ЕКОЛОГІЧНИЙ НОРМУВАННЯ

ЕКОЛОГІЧНИЙ НОРМУВАННЯ
нормування будь-якого антропогенного впливу на екосистему, при якому можна визначити реакцію цієї екосистеми в цілому або будь-якого одного її "критичного ланки". Основним критерієм при визначенні екологічного навантаження є відсутність зниження продуктивності, стабільності та різноманітності системи.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.