Skip to main content

Медицина екологічна

комплексна наукова дисципліна, яка розглядає всі аспекти впливу навколишнього середовища на його здоров'я, з центром уваги до чинників, безпосередньо веде до захворювань "середовища". М. е. включає в себе розділи біології людини, медицини (гігієна, токсикологія, особливо генетична токсикологія, епідеміологія та ін.), хімії, фізики, соціології, технології різних виробництв, вимірювання вмісту в навколишньому середовищі факторів, що впливають на здоров'я людини (з вивченням залежності типу "доза-ефект"), вивчення клітинних і молекулярних механізмів їх дії, теорію і практику санітарного контролю за чистотою середовища життя людини. М. е. включає також оцінку ризику використання ліків, хімічних речовин в промисловості та побуті, будматеріалів і пестицидів, досліджує дію отруйних відходів промисловості і сільського господарства, вивчає методи лікування, причини та механізми утворення вроджених анатомічних і фізіологічних аномалій, виникнення ракових (екологічна онкологія), імунологічних, пульмонологічних захворювань, здійснює контроль за чистотою навколишнього середовища (в житлових і виробничих приміщеннях, в населених пунктах і поза ними) і т. п.

EdwART. Словник термінів МНС 2010