Skip to main content

Екологічний баланс

забезпечення стійкості навколишнього середовища на основі зведення балансу синтезу і розкладання органічної речовини биотой з високим ступенем точності. У разі порушення балансу в результаті зовнішнього збурення, біота розмикає баланс з метою придушення обурення і відновлення стійкості. Однак биота може виконувати цей принцип і забезпечувати Е. б. тільки до певного порогу обурення. При перевищенні цього порога биота втрачає стійкість і сама стає дестабілізатором навколишнього середовища. Є всі підстави вважати, що поріг обурення в глобальному масштабі сьогодні перевищено, людина в своїй діяльності вийшов за межі господарської ємності біосфери.

EdwART. Словник термінів МНС 2010