Skip to main content

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНЕ
створення інформаційних умов функціонування системи, забезпечення необхідною інформацією, включення в систему засобів пошуку, отримання, зберігання, накопичення, передачі, обробки інформації, організація банків даних. Створення інформаційного забезпечення - неодмінна умова побудови і функціонування автоматизованих систем управління.

Райзберг Б. А., Лозівський Л. Ш., Стародубцева Е. Б.. Сучасний економічний словник. - 2-е вид. , Испр. М.: ИНФРА-М. 479 с. . 1999.


Економічний словник. 2000.