Skip to main content

ЕНЕРГІЯ метаболізованих

ЕНЕРГІЯ метаболізованих
(від грец. Metabole - зміна), асимільовані тваринами енергія.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.