Skip to main content

Ендокринної

ендокринної
(від ендо- ... і грец. Krino - відокремлюю), гормони хребетних і деяких безхребетних, що виробляються специализиров. органами (наприклад, гіпофіз, щитовидна залоза, надниркові залози).

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.