Skip to main content

Надзвичайна ситуація техногенна

обстановка, при якій в результаті виникнення аварії або катастрофи на об'єкті, визначеній території або акваторії порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, виникає загроза їх життю і здоров'ю, завдається шкода майну населення, народному господарству та окр ужающей природному середовищу. Розрізняють Ч. с. т. за місцем їх виникнення і за характером основних вражаючих факторів джерела надзвичайної ситуації. Ч. с. т. створюються вибухами, пожежами, катастрофами, викидами хімічно та радіаційно небезпечних речовин, руйнуваннями, падіннями, обвалами на об'єктах техносфери

EdwART. Словник термінів МНС 2010