Skip to main content

ЕМБРІОАДАПТАЦІЯ

ЕМБРІОАДАПТАЦІЯ
(від грец. Embryon - зародок і адаптація) , адаптація зародка або личинки до умов існування, що не виявляється в особливостях будови дорослого організму. Термін запропонував Б. С. Матвєєв (1937) для заміни поняття " ценогенези , введеного Е. Геккелем (1866). В інтерпретації А. Н. Северцова (1912) ембріоадаптація, навпаки, вважається синонімом ценогенези (по Геккелю). Зазвичай ембріоадаптація є більш чітким терміном. Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.

.