Skip to main content

ПІРАМІДИ ЕЛТОНА

пІРАМІДИ ЕЛТОНА
екологічні піраміди, ефект піраміди, вперше розроблені Ч. Елтоном (1927) графічної моделі (як правило, у вигляді трикутників), що відображають число особин (піраміда чисел) , кількість їх біомаси (піраміда біомас) або укладеної в них енергії (піраміда енер гий) на кожному трофічному рівні і вказують на закономірне зниження всіх показників з підвищенням трофічного рівня. Іноді виділяють також харчові піраміди - співвідношення різних трофічних рівнів.

Екологічний енциклопедичний словник. - Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І. І. Дедю. 1989.


.